menu

sv. Beda Ctihodný, sv. Řehoř VII., sv. Marie Magdaléna de Pazzi
sobota 5. velikonočního týdne

Farnost Sušice

Římskokatolická farnost Sušice
Bašta 54
342 01 Sušice
tel.: +420 376 523 368
e-mail: info@farnostsusice.cz