menu

sv. Klement M. Hofbauer, sv. Bernardin Sienský
pondělí 5. velikonočního týdne

Křesťanské chvály

Večerem bude provázet Spoločenstvo pri Dome sv. Martina. Začátek je od 19.00 hod. v refektáři kláštera kapucínů, hned po mši sv. v 18.00 hod. na Andělíčku. Kolem 21.00 hod. bude následovat Vyučování o charismatech.

23.5. více ...
Křesťanské chvály

Noc kostelů 2019

Zveme Vás na skvělou každoroční akci Noc kostelů, navštivte kostely, kaple v Sušici nebo okolí. Nahlédněte do podrobného programu.

24.5. více ...
Noc kostelů 2019
Farnost Sušice

Římskokatolická farnost Sušice
Bašta 54
342 01 Sušice
tel.: +420 376 523 368
e-mail: info@farnostsusice.cz