Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu
Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu

Farní ples a dětský karneval

4. února 2017 od 20.00 proběhne tradiční farní ples. Před plesem opět můžete navštívit dětský farní karneval od 14. hodin. Obojí v KD Sokolovna Sušice.

4.2.
Farní ples a dětský karneval
Farnost Sušice

Římskokatolická farnost Sušice
Bašta 54
342 01 Sušice
tel.: +420 376 523 368
e-mail: info@farnostsusice.cz