menu

Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu

Advent pro ženy (kněží ženám)!

Srdečně zveme všechny ženy na duchovní obnovu „Advent pro ženy“, letos na téma: „Já jsem ho povolal, přivedl jsem ho a jeho cesta bude zdárná…“ (Iz 48,15). Vždy na faře od 19.00 hod. – 12. prosince, 19. prosince 2019. Duchovní slovo, promítání, slavení.

12.12. více ...
Advent pro ženy (kněží ženám)!

Křesťanské chvály

Ve čtvrtek 12. prosince jste zváni na Křesťanské chvály se společenstvím Jozue. Začínáme ve 20.00 hod. v refektáři sušického kláštera.

12.12. více ...
Křesťanské chvály

Ranní mše svaté s roráty na Kašperských Horách

Zveme Vás na sobotní ranní mše svaté od 7.00 hod. v Kašperských Horách se skutečnými roráty, ve dnech 14. a 21. prosince 2019.

14.12.
Ranní mše svaté s roráty na Kašperských Horách

Modlitba žen

V pondělí 16. prosince od 20.00 hod. zveme všechny ženy na setkání Modlitby žen do sušického kláštera, kde bude možnost svátosti smíření, duchovního rozhovoru nebo přímluvné modlitby.

16.12.
Modlitba žen

Adventní rozjímání

Srdečně Vás zveme v úterý 17. prosince na adventní rozjímání se sborem Academia Mariae Sanctae od 19.00 hod. v kostele Matky Boží.

17.12.
Adventní rozjímání
Farnost Sušice

Římskokatolická farnost Sušice
Bašta 54
342 01 Sušice
tel.: +420 376 523 368
číslo účtu farnosti: 821 360 329 / 0800
e-mail: info@farnostsusice.cz