menu

sv. Řehoř Barbarigo
pondělí 11. týdne v mezidobí

Slavnost Těla a Krve Páně

Zveme Vás na slavnost Těla a Krve Páně na Andělíčku v Sušici. Mše svatá v 18.00 hod. ve čtvrtek 20. června, po té následuje eucharistický průvod, vezměte s sebou věnečky a pro děti košíčky s kvítky.

20.6.
Slavnost Těla a Krve Páně

Svátost biřmování s odpolední oslavou

V neděli 23. června se uskuteční při mši svaté v 9.00 svátost biřmování, kterou udělí diecézní biskup Vlastimil Kročil v kostele sv. Václava v Sušici. A v 15.00 hod. jste zvání na farní zahradní oslavu pro dospělé i děti a biřmovance.

23.6.
Svátost biřmování s odpolední oslavou
Farnost Sušice

Římskokatolická farnost Sušice
Bašta 54
342 01 Sušice
tel.: +420 376 523 368
e-mail: info@farnostsusice.cz