menu

sv. Roman
pátek po Popeleční středě

Půst chlapů

Půst chlapů se uskuteční v sobotu 29. února od 4.45 hod. v kostele sv. Václava v Sušici. Letošním tématem je: Svobodný pro lásku. Budeme se scházet každou postní sobotu.

29.2.
Půst chlapů

„Najdi sám sebe“

Zveme všechnu mládež od 13 do 17 let na víkendové setkání na téma: „Najdi sám sebe“ v termínu: 6. - 8. března 2020.
Spát budeme v klášteře u kapucínů, čekají nás společné hry, modlitby a sobotní zážitková hra. Akce bude zakončena v neděli společným obědem.

6.3. více ...
„Najdi sám sebe“

„Malé chvály“

Srdečně Vás zveme na „Malé chvály“ v děkanském kostele v sobotu 7. března a 4. dubna 2020 po večerní mši svaté.

7.3. více ...
„Malé chvály“

24 hodin v klášteře kapucínů

Duchovní soustředění pro starší žáky náboženství vikariátu Sušice-Nepumuk na téma "Biblické pátrání" se koná 20. - 21. března 2020 Sušice.

20.3.
24 hodin v klášteře kapucínů

„Noc pro Pána“

Adorace Nejsvětější svátosti s prosbou o obrácení hříšníků od pátku 20. března od 18.00 hodin do soboty 21. března 12.00 hodin.

20.3.
„Noc pro Pána“
Farnost Sušice

Římskokatolická farnost Sušice
Bašta 54
342 01 Sušice
tel.: +420 376 523 368
číslo účtu farnosti: 821 360 329 / 0800
e-mail: info@farnostsusice.cz