sv. Kastulus
úterý 3. postního týdne

24 hodin pro Pána

Farnost Sušice

Římskokatolická farnost Sušice
Bašta 54
342 01 Sušice
tel.: +420 376 523 368
e-mail: info@farnostsusice.cz