sv. Klement M. Hofbauer, sv. Bernardin Sienský
pondělí 5. velikonočního týdne

Farní listy

Zobrazit 97 starších farních listů
Farnost Sušice

Římskokatolická farnost Sušice
Bašta 54
342 01 Sušice
tel.: +420 376 523 368
e-mail: info@farnostsusice.cz