Křížová cesta pro děti na Andělíček

V pátek před Květnou nedělí se konala křížová cesta na Andělíček.

Foto: Kateřina Fuksová / Člověk a víra

2018

2017

2016

2015

2014

2013

Farnost Sušice

Římskokatolická farnost Sušice
Bašta 54
342 01 Sušice
tel.: +420 376 523 368
e-mail: info@farnostsusice.cz