Sušická poutní mše svatá na Andělíčku

Hlavní poutní mši sv. v kapli Anděla Strážce celebroval Mons. František Radkovský, emeritní biskup plzeňský.

Foto: V. Černý

2018

2017

2016

2015

2014

2013

Farnost Sušice

Římskokatolická farnost Sušice
Bašta 54
342 01 Sušice
tel.: +420 376 523 368
e-mail: info@farnostsusice.cz