Nová křížová cesta ve Františkově Vsi

Křížovou cestu malovaly děti na hodinách náboženství na ZŠ Lerchova Sušice

Foto: Vojtěch Šmídl

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

Farnost Sušice

Římskokatolická farnost Sušice
Bašta 54
342 01 Sušice
tel.: +420 376 523 368
e-mail: info@farnostsusice.cz