sv. Antonín Maria Klaret
čtvrtek 29. týdne v mezidobí

Kapelka

Kapelka je společenství dětí od 4 let - dokud je to bude bavit ;-)
Scházíme se každý čtvrtek od 16.15 do 17.15 na sušické faře.

Společně se modlíme, zpíváme, soutěžíme a hrajeme různé hry.
Každou první neděli pak doprovázíme zpěvem mši svatou, která začíná v 9.00.

Cílem Kapelky je, aby si děti našly věřící kamarády a zažily tak společenství, které slouží ve farnosti.

Kontaktní osoba: Zdiška Nováková, Dáša Jíchová
+420 733 741 863, novakova.zdislava@seznam.cz

Farnost Sušice

Římskokatolická farnost Sušice
Bašta 54
342 01 Sušice
tel.: +420 376 523 368
číslo účtu farnosti: 821 360 329 / 0800
e-mail: info@farnostsusice.cz