sv. Jan Eudes
pondělí 20. týdne v mezidobí

Kaple sv. Trojice

Kaple sv. TrojiceKaple má čtvercový půdorys se sedlovou prejzovou stříškou. Valená klenba se štukovým rámcem. Uvnitř jsou po stranách niky. Jedná se o raně barokní stavbu drobného měřítka.

Farnost Sušice

Římskokatolická farnost Sušice
Bašta 54
342 01 Sušice
tel.: +420 376 523 368
e-mail: info@farnostsusice.cz