sv. Ludmila
pondělí 24. týdne v mezidobí

Noc kostelů 2019

Sušice

kostel sv. Václava

17.30 - 17.55 Růženec

18.00 - 18.50 Komentovaná mše svatá

19.15 - 21.45 Meditativní pásmo, prohlídky kostela (volné)
• prezentace, možnost duchovního rozhovoru

22.00 - 22.45 3-2-1
• koncert

23.00 - 23.15 Chorál Svatý Václava

kaple Anděla strážce

17.00 - 19.00 Na královském dvoře
• program pro děti

19.00 - 20.00 Koncert

20.00 - 21.00 Komentovaná prohlídka (Ing. V. F. Šmídl)

21.00 - 21.15 Modlitba k andělům strážným

kostel Nanebevzetí Panny Marie

17.45 - 17.55 Úvodní slovo

18.00 - 18.30 Academia Sanctae Mariae
• koncert

18.30 - 19.00 Krátké zamyšlení

19.30 - 20.30 Vystoupení žáků ZUŠ Sušice

21.00 - 21.30 Mariánské písně
• Chrámový sbor Sušice

klášterní kostel sv. Felixe

18.00 - 18.30 Komentovaná prohlídka kostela s br. Janem OFMCap.

19.00 - 20.30 Koncert a duchovní slovo skupiny Kapucíni & Stanley

21.00 - 21.30 Komentovaná prohlídka kostela s br. Petrem OFMCap.

22.00 - 22.05 Zakončení večera krátkou modlitbou kompletáře

kaple sv. Rocha

17.30 - 18.00 Vyprávění o sv. Rochovi

18.30 - 19.00 Vyprávění o sv. Rochovi

20.00 - 20.30 Vyprávění o sv. Rochovi

Kašperské Hory

kostel sv. Markéty

13.55 - 14.00 Zahájení - Vyzvánění zvonů s modlitbou Regina coeli

14.00 - 14.45 Komentovaná prohlídka

15.00 - 15.30 Koncert žáků ZUŠ Sušice
• varhanní koncert žáků pana učitele Marka

15.30 - 16.00 Komentovaná prohlídka

16.00 - 16.30 Adorace před Nejsvětější Svátostí Oltářní

16.30 - 17.10 Mše svatá

17.10 - 18.00 Možnost svátosti smíření, či duchovního rozhovoru
• tato možnost je i v době 15.00 - 16.00, možnost i přímluvné modlitby

18.00 - 19.00 Koncert pěveckého sboru Maraveja
• ženský komorní sbor Marajeva Prachatice předvede koncert duchovní hudby v rámci zahájení festivalu Zpěvná Šumava

19.30 - 20.30 Prohlídka varhan, přednáška o hře na tento nástroj, malý varhanní koncert
• P. Jenda Kulhánek Vám předvede fungování varhan, princip hry na tento nástroj a na konec zazní krátký koncert

20.30 - 22.00 Večerní ztišení
• kostel otevřen k soukromé meditaci, modlitbě, k tichému pobytu v chrámu, možnost duchovního rozhovoru či svátosti smíření

kostel Panny Marie Sněžné

14.00 - 18.00 Chrám otevřen
• v chrámu bude přítomen průvodce

kostel sv. Mikuláše, u hřbitova

14.00 - 18.00 Chrám otevřen
• v chrámu bude přítomen průvodce

Strašín

kostel Narození Panny Marie

16.00 - 22.00 Otevření kostela

17.00 - 19.30 Komentovaná prohlídka
• další komentované prohlídky dle domluvy

20.00 - 21.30 Mše svatá a májová pobožnost - při svíčkách

Hrádek u Sušice

kostel sv. Vavřince na Zdouni

19.00 - 19.30 Otevření kostela, přivítání hlasem zvonů

19.30 - 19.45 Vavřinec zdounský poklad nevydá
• divadelní představení dětí místní základní školy

20.00 - 20.20 Biblické tance - jiná forma modlitby

20.30 - 22.00 Možnost prohlídky celého kostela, příležitost ke ztišení, usebrání, meditaci, modlitbě
• bude umožněna prohlídka všech prostor kostela, kostel bude nasvětlen pouze svíčkami a tak zde bude možnost ztišení, usebrání, meditace, modlitby nebo rozhovoru

Kolinec

kostel sv. Jakuba

19.00 - 19.10 Přivítání zvonem - slovo na úvod

19.10 - 19.35 Mgr. et Mgr. Václav Grubhoffer - křížová cesta, historie, popis
• historie vzniku křížové cesty na obrazech v kostele a co znázorňuje křížová cesta - popisuje Mgr. et Mgr. Václav Grubhoffer

19.35 - 20.00 Mgr. Adam Hanus - sochy sv. Šebestiána a sv. Floriána
• popis a historie soch sv. Šebestiána a Floriána - vypráví historik Mgr. Adam Hanus

20.00 - 21.00 Jakub Doubrava a kolinecký sbor KOS - ranné křesťanské texty s hudbou
• čtení ranných křesťanských textů ústy Jakuba Doubravy s hudebním doprovodem kolineckého sboru KOS

Velhartice

kostel Narození Panny Marie

18.00 - 21.30 Pátý ročník společné akce Noc kostelů a Muzejní noc ve Velharticích

Farnost Sušice

Římskokatolická farnost Sušice
Bašta 54
342 01 Sušice
tel.: +420 376 523 368
e-mail: info@farnostsusice.cz