sv. Anežka Římská
pondělí 2. týdne v mezidobí

Poutní cesta Via Nova

SUŠICE
22.5. a 23.5.2018

V úterý večer setkání s poutníky, přicházející po poutní cestě z Bavor. Posezení v Gabretě v Sušici. Jazyková bariéra není, vždyť se Bavoři učí česky a Češi německy. Spaní Vám zajistíme, když se předem přihlásíš. I stanovat lze. Napište nám!

Ve středu 23. května sraz v 8.45 u kostela sv. Václava a pak u kaple sv. Andělů Strážných pobožnost slova. Máte-li chuť i čas, můžeš společně putovat 10, 15 nebo 22 km až do Horažďovic. Nebo s ostatními v denních etapách až na Svatou Horu.

bližší informace na
martin.detours@volny.cz

Projevte zájem a napište svůj názor. Když ne letos, třeba se přidáte příští rok.
Společně-společně!
www.poutnicesta-vianova.cz

Farnost Sušice

Římskokatolická farnost Sušice
Bašta 54
342 01 Sušice
tel.: +420 376 523 368
e-mail: info@farnostsusice.cz