sv. Kastulus
úterý 3. postního týdne

Půst chlapů 2017!

I v letošní postní době se budeme scházet v ranních hodinách (04:45 - 07:00) v kostele sv. Václava v Sušici. Čeká nás mše svatá s ranními chválami, duchovní četba, promluva, sdílení, snídaně a společenství. Brýle s sebou :-)

Pro otce a syny každou postní sobotu: 4. března; 11. března; 18. března, 25. března, 1. dubna, 8. dubna


V postní době v roce 2015 proběhla první akce akce s názvem Půst chlapů. V roce 2016 probíhal v podobném duchu.

Program byl postaven na vzájemném setkávání se každou postní sobotu od 5. hodiny ranní. Nejprve byl prostor cca 30 minut pro adoraci, následovalo slavení mše svaté s ranními chválami a zpytováním svědomí na základě manželského slibu. Po mši pokračovalo setkání snídaní na faře. Podrobnější informace si můžete přečíst ve farním listu (duben 2015). Jedním z plodů těchto setkání bylo vytvoření "zpovědního zrcadla" pro chlapy, které si můžete stáhnout a prorozjímat zde. V roce 2016 jsme se více zabývali působení Ducha Svatého a hledáním vlastníiho obdarování.

Farnost Sušice

Římskokatolická farnost Sušice
Bašta 54
342 01 Sušice
tel.: +420 376 523 368
e-mail: info@farnostsusice.cz