Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu

Rozpis bohoslužeb

Rozpis bohoslužeb o Vánocích v Sušici a okolí (rozpis). 

Nedělní bohoslužby v Sušici a okolí (celkový přehled). 

Farnost Sušice

Římskokatolická farnost Sušice
Bašta 54
342 01 Sušice
tel.: +420 376 523 368
číslo účtu farnosti: 821 360 329 / 0800
e-mail: info@farnostsusice.cz