Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu

Adventní a vánoční sbírka pro děti z Adopce na dálku

Adventní a vánoční sbírka pro děti z Adopce na dálku v našich farnostech Sušice, Kolinec, Budětice, Rabí, Dlouhá Ves, Petrovice, Svojšice.
Od 1. adventní neděle začíná sbírka na naše čtyři děti z Adopce na dálku v Indii a Ugandě, které naše farnosti dlouhodobě podporují. Jsou to:

Anusha z Indie 
Anusha z Indie
(10 let)
chodí na základní školu
a pomáháme jí od roku 2015

Enock z Indie
Enock z Indie
(10 let)
chodí na základní školu
a pomáháme mu od roku 2015

Joseline z Indie
Joseline z Indie
(20 let)
studuje na vysoké škole obor zdravotní sestra
a pomáháme jí od roku 2004

Derick z Ugandy
Derick z Ugandy
(18 let)
chodí na střední školu
a pomáháme mu od roku 2009

Sbírka bude do konce doby vánoční, tedy do neděle 12. ledna 2020. Můžete přispět do kasičky k tomu určené v kostele nebo do malých kasiček, které přinesou děti domů z hodin náboženství.
Z vybraných peněz také každoročně přispíváme na Česko-ugandskou nemocnici svatého Karla Lwangy v Buikve v Ugandě. (Minimální částka do Ugandy na jedno dítě činí 7 000 Kč, minimální částka na jedno dítě do Indie je 4 900 Kč.)

Farnost Sušice

Římskokatolická farnost Sušice
Bašta 54
342 01 Sušice
tel.: +420 376 523 368
číslo účtu farnosti: 821 360 329 / 0800
e-mail: info@farnostsusice.cz