sv. Klement M. Hofbauer, sv. Bernardin Sienský
pondělí 5. velikonočního týdne

Společenství mládeže

Spolčo mladých se schází každý pátek od 19. hodin na faře v Sušici. Konec bývá kolem 21. hodiny. Na programu jsou hry, modlitba, povídání, výlety, mše svatá, a mnoho dalšího ...

Všichni včetně nově příchozích jsou srdečně zváni!

Pohled P. Tomase

KONEČNĚ ZASE PASTORACE MLÁDEŽE V SUŠICI

Před rokem jsem se stal kaplanem pro mládež. Bylo to pro mě velmi těžké, protože jsem si nevěděl rady jak tuto novou úlohu ztvárnit. Rok jsem se za to modlil. Mezitím se založila kapela Gabriel a vzniklo středeční modlitební společenství na ZŠ TGM. Na děkanství se ale nepodařilo nic rozjet. A najednou Duch svatý vstoupil do 19 mladých z farnosti Sušice a Kolinec a oni se přihlásili na mládežnický tábor Enterjunior a Entercamp, vrátili se nadšení...  a orná půda byla nachystaná.

Jsem velice vděčný, že Marek a Zdiška Novákovi a Mirka Dolanská byli ochotni mi pomoci s obsahovou částí nového společenství, protože mé zkušenosti na to jsou příliš omezené. P. Václav povolil užití sklepních prostor na klubovnu pro mládež, svépomocí jsme pak s Josefem Divišem, Zdiškou Novákovou, Gabčou Vojíkovou a Katkou Zapletalovou vymalovali, podlahářství Mazura s.r.o věnovala sušické mládeži do klubovny nové linoleum; koberec, palubky, lampičky a část velkých polštářů je darem farnosti Kašperské Hory a dalších dárců; pan Prosser koberec zadarmo položil; pan Kopelent připevnil palubky; Tomáš Kulhánek zadarmo rozvedl elektřinu; paní Kampošová umyla okna a uklidila.. Bez Vás by tento prostor nevznikl za 14 dní!

Na prvním setkání přišlo 20 mladých, z nichž se 17 zúčastnilo víkendovky na Ktiši. Každý pátek se budeme s mladými scházet v klubovně.


P. Tomas van Zavrel (publikováno ve farním listu - říjen 2014)

Farnost Sušice

Římskokatolická farnost Sušice
Bašta 54
342 01 Sušice
tel.: +420 376 523 368
e-mail: info@farnostsusice.cz