sv. Jan Eudes
pondělí 20. týdne v mezidobí

Výuka náboženství

Školským zákonem (č. 561/2004 Sb., §15) je umožněna výuka náboženství v základních a středních školách jako nepovinný předmět za předpokladu, že se na něj přihlásí ve školním roce alespoň 7 žáků školy. Tak tomu je například na obou sušických ZŠ.

Rozvrh náboženství

V posledních dvou letech se osvědčilo, že se žáci druhého stupně obou sušických ZŠ i Gymnázia v rámci školní výuky náboženství scházeli ve Středisku volného času v „Káčku“ v Klostermannově ulici. Vytvořilo se tak společenství dvaceti mladých lidí rozvíjejících svůj vztah k Bohu. 3x ve školním roce jsme také společně vyrazili na duchovní soustředění „24 hodin v klášteře“.

V novém školním roce 2018 - 2019 bude opět možnost přihlásit své děti k výuce náboženství ve škole. Nezapomeňte své děti přihlásit.

Náboženství je vyučováno i na dalších ZŠ v okolních farnostech.

Katecheté Šárka Šmídlová (pověřená výukou náboženství na ZŠ Dlouhá Ves, ZŠ Kašperské Hory, ZŠ Hartmanice a ZŠ Hrádek) a Vojtěch Šmídl (pověřený výukou náboženství na ZŠ Sušice, Lerchova ul., ZŠ T.G.M. Sušice, Gymnáziu Sušice a ZŠ Kolinec)

Rozvrh náboženství ve školním roce 2017 - 2018 na základních školách a Gymnáziu v Sušici a okolí najdete v příloze.

• ZŠ Dlouhá Ves
• ZŠ Kašperské Hory
• ZŠ Hartmanice
• ZŠ Hrádek
• ZŠ Lerchova ul. Sušice
• ZŠ T.G.M. Sušice
• Gymnázium Sušice
• ZŠ Kolinec

Farnost Sušice

Římskokatolická farnost Sušice
Bašta 54
342 01 Sušice
tel.: +420 376 523 368
e-mail: info@farnostsusice.cz