sv. Eliáš, sv. Apolinář
pátek 15. týdne v mezidobí

Život ve farnosti

"Vše, co se ve farnosti děje, má rozvíjet člověka tak, aby se přiblížil ke Kristu!" (Jan Pavel II, 9.6.1997 v Krakově)

pravidelné aktivity

Denní modlitba církve - od 8.00 každý všední den (ranní chvály) - fara

Pondělí

Cenacolo – modlitby za závislé – 18.00 v kapucínském kostele, kontaktní osoba: Alena Božíková, tel.: 720 495 259

Modlitební setkání žen – 19.00 krbovka kláštera kapucínů, kontaktní osoba: Jana Kodýdková, tel.: 723 773 268

Chrámový sbor – 19.00 zimní čas /19.30 letní čas na faře, zodpovědná osoba: Václav Švehla tel. 722 937 318

Úterý

Setkání maminek s dětmi - 10.00 na faře, zodpovědná osoba: Šarka Šmídlová,
tel.: 604 371 334

Modlitby žen – 18.15 krbovka kláštera kapucínů, kontaktní osoba: Markéta Oukropcová, tel.: 602124114


Biblické tance – 19.00 na faře, zodpovědná osoba: Markéta Prosserová,
tel.: 736 760 160

Středa

Společenství SFŘ (Sekulární františkánský řád) - 19.00 refektář kláštera kapucínů, zodpovědná osoba: Miroslav Melcher tel. 728 817 271


Farní rada - (1x za 1 ½ měsíce) 18.45 po večerní mši sv. fara, zodpovědná osoba: farář P. Marek Donnerstag tel. 603 456 125

Čtvrtek

Kapelka – zpívání dětí 16.15 na faře, zodpovědná osoba: Zdiška Nováková tel. 733 741 863

Křesťanský klub pro děti Kolinec – 15.00 klubovna obecní knihovny a 1x za 14 dnů 16.00 kostel, zodpovědná osoba: Vojtěch Šmídl tel. 604 731 804

Večery chval - 20.00 - 21.30 v kostele sv. Václava – pokračování seminářů Obnovy v Duchu svatém, zodpovědná osoba Marek Novák, tel.: 732 314 620

Společenství v duchu hnutí focolare - 20.00 po rodinách, zodpovědná osoba: Lada a Pavel Kopeckých tel. 774 174 910

Pátek

Modlitební skupina - 19.00 na faře, zodpovědná osoba: Anička Blažková tel. 606 640 940


Setkání mládeže - 19.00 na faře, zodpovědná osoba: P. Jan Kulhánek tel. 776 344 997


Ministrantská schůzka - (2. a 4. týden v měsíci) 19.00 na faře, zodpovědná osoba: P. Jan Kulhánek tel. 776 344 997


Setkání akolytů - 1. pátek v měsíci, 19.00 zodpovědná osoba M. Donnerstag tel. 603 456 125

Sobota

Cappuccino u kapucínů – každá první sobota v měsíci po ranní mši sv. refektář kláštera kapucínů, zodpovědná osoba: kvardián br. Romuald Jarolímek


FrMol – společenství mládeže – 18.30 krbovka kláštera kapucínů, zodpovědná osoba: br. Romuald Jarolímek tel. 604 350 458


Adorační chvály - 19.00 v klášteře kapucínů, zodpovědná osoba: br. Jan Hladík tel. 731 600 082

Adopce na dálku v naší farnosti

Výuka náboženství na ZŠ: SUŠICE, KOLINEC, KAŠPERSKÉ HORY, DLOUHÁ VES, HARTMANICE, HRÁDEK u Sušice

Farnost Sušice

Římskokatolická farnost Sušice
Bašta 54
342 01 Sušice
tel.: +420 376 523 368
e-mail: info@farnostsusice.cz