sv. Kasián
sobota po Popeleční středě

ŽIVÝ RŮŽENEC V SUŠICI

Denní modlitba apoštolátu

Nebeský Otče, kladu před tebe celý dnešní den a ve spojení s tvým Synem, který ve mši svaté neustále zpřítomňuje svou oběť za záchranu světa, ti v něm nabízím své modlitby, práce, utrpení i radosti. Duch Svatý, který vedl Ježíše, ať je i mým průvodcem a dává mi sílu svědčit o tvé lásce. Spolu s Pannou Marií, Matkou našeho Pána a Matkou církve, to všechno přináším jako svou nepatrnou oběť zvláště na úmysly Svatého otce a našich biskupů:

1. Všeobecný úmysl 2. Evangelizační úmysl 3. Národní úmysl

Úmysly Apoštolátu modlitby na rok 2016

ŘÍJEN

Všeobecný: 1. Aby novináři při výkonu svého povolání byli vždy obdařeni úctou k pravdě a vytříbeným smyslem pro etiku.

Evangelizační:. Aby Světový den modliteb za misieobnovil ve všech křesťanských společenstvích radost a odpovědnost za zvěstování evangelia.

Farní: Ať se náš národ vrátí ke svým křesťanským kořenům a naši biskupové ať mají odvahu jasně se svým slovem vyjadřovat k problémům ve společnosti.

LISTOPAD

Všeobecný: Aby země, které se ujímají velkého počtu uprchlíků a běženců, byly podporovány ve svém úsilí být solidárními

Evangelizační: Aby se kněží a laici ve farnostech podíleli na službě ve prospěch společenství a nepodléhali pokušení malomyslnosti.

Farní:. Za naše zemřelé

PROSINEC

Všeobecný Aby byla z každé části světa odstraněna nákaza, kterou je zneužívání dětí k vojenské službě.

Evangelizační: Aby evropské národy znovu objevily krásu, dobro a pravdu evangelia, které dává životu radost a naději.

Farní: Ať jako křesťané umíme druhé obdarovávat nejen věcmi hmotnými, ale hlavně bohatstvím pramenícím z naší víry: poznáním Boha, láskou k němu a k bližnímu.

1. Růže růžencová - sv. Václava
2. Růže růžencová - Panny Marie
3. Růže růžencová - Andělů Strážnych
4. Růže růžencová - sv. Felixe

Farnost Sušice

Římskokatolická farnost Sušice
Bašta 54
342 01 Sušice
tel.: +420 376 523 368
číslo účtu farnosti: 821 360 329 / 0800
e-mail: info@farnostsusice.cz