Milí farníci! Chci Vám poděkovat za tři roky společné cesty. Za všechna všední, zdálo by se, setkání. Za všechny akce, kterých jste se zúčastnili. Za Vaši obětavost a práci pro farnost. Bylo toho hodně – duchovních, ale také sportovních či rodinných zážitků. Zvlášť farní den byl pro mne radostným setkáním s Vámi. Teď začínáme prázdniny.

 

Přeji Vám, abyste dobře využili letní čas jako čas odpočinku a čas pro rodinu. Ať Vám Pán Bůh žehná v každé chvíli prázdnin. Přeji všem farníkům a také spolubratrům: P. Janovi, Mons. Adolfovi, br. Damianovi, br. Petrovi, br. Janovi, br. Samuelovi, jáhnu Václavovi, akolytům a mému nástupci P. Andrzejovi hojnost Božích darů i milostí, ať už při slavení dne Páně, tak i při prožívání všedních dnů se vším, co vnášejí do našich srdcí. Děkuji Vám všem za společný čas, který nám Pán dal, a budu pamatovat na Vás v modlitbě.

 

Budu se s Vámi loučit a P. Andrzej začínat svou službu v neděli 14. 7. 2024 v 10.00 h v přítomnosti biskupa Vlastimila Kročila v děkanském kostele. V tento den nebude ranní mše sv. v 7.30 h.

 

P. Jarosław

 

Publikováno v letním Farním listu Farní list červenec-srpen 2024 (4.77 MB)