Svatováclavský piknik

Na farním pikniku jme také mohli vidět naši skupinu biblických tanců. Podívejte se na jejich vystoupení

Foto: Marek Donnerstag

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

Farnost Sušice

Římskokatolická farnost Sušice
Bašta 54
342 01 Sušice
tel.: +420 376 523 368
číslo účtu farnosti: 821 360 329 / 0800
e-mail: info@farnostsusice.cz