Program pro školy v kostele

Vzdělávací program pro 1.-5. ročník Základních škol T.G. Masaryka a ZŠ Lerchova v kostele sv. Václava v Sušici

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

Farnost Sušice

Římskokatolická farnost Sušice
Bašta 54
342 01 Sušice
tel.: +420 376 523 368
číslo účtu farnosti: 821 360 329 / 0800
e-mail: rkf.susice@dicb.cz