Misijní neděle v Sušici

Dne 20. října v Sušici v kostele svatého Václava proběhla Misijní neděle - mše svatá s modlitbou za Misie. Před kostelem se konal Misijní jarmark, kde se nabízelo občerstvení, dekorace a misijní materiály. Výtěžek z jarmarku byl odeslán Papežskému misijnímu dílu na podporu dětí.

Foto: Kateřina Fuksová, Člověk a víra

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

Farnost Sušice

Římskokatolická farnost Sušice
Bašta 54
342 01 Sušice
tel.: +420 376 523 368
číslo účtu farnosti: 821 360 329 / 0800
e-mail: rkf.susice@dicb.cz