Poutní mše svatá na Hůrce

Na svátek Vincence Ferrerského se konala pouť na Hůrce nedaleko Prášil. Kvůli pandemickým opatřením nepřijeli Němci - rodáci a také účast českých poutníků byla nižší než obvykle. Zdejší správce pater Jenda Kulhánek s žertem uvedl, že ty tisíce, které přilákalo kázání svatého Vincence jsou v tomto čase na jiných místech. - Naše modlitby a prosby mohou dolétnout nejen k Bohu ale i k nim.

Foto: Vláďa Černý, Jiřina Panušková

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

Farnost Sušice

Římskokatolická farnost Sušice
Bašta 54
342 01 Sušice
tel.: +420 376 523 368
číslo účtu farnosti: 821 360 329 / 0800
e-mail: rkf.susice@dicb.cz