Modlitební maraton s papežem Františkem

Na přání papeže Františka je měsíc květen věnován "maratonu" modlitby s úmyslem prosit za ukončení pandemie koronaviru. Děti z hodin náboženství se se svými rodinami také modlí u kapliček ve svém okolí.

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

Farnost Sušice

Římskokatolická farnost Sušice
Bašta 54
342 01 Sušice
tel.: +420 376 523 368
číslo účtu farnosti: 821 360 329 / 0800
e-mail: rkf.susice@dicb.cz