Předávání farnosti Sušice

V neděli 18. července 2021 za účasti diecézního biskupa Vlastimila Kročila byla předána farnost novému duchovnímu správci Jaroslawu Zygmuntovi, který zároveň převzal i funkci vikáře po odcházejícím P. Markovi Donnerstagovi.

Foto: Vláďa Černý

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

Farnost Sušice

Římskokatolická farnost Sušice
Bašta 54
342 01 Sušice
tel.: +420 376 523 368
číslo účtu farnosti: 821 360 329 / 0800
e-mail: rkf.susice@dicb.cz