Daniel Hůlka v Sušici

Daniel Hůlka oslavil v sobotu 30. května 2015 své narozeniny v Sušici exkluzivním benefičním koncertem za doprovodu klavírního virtuóza Martina Rady.

Foto: Stanislav Vrba / Klatovský deník

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

Farnost Sušice

Římskokatolická farnost Sušice
Bašta 54
342 01 Sušice
tel.: +420 376 523 368
číslo účtu farnosti: 821 360 329 / 0800
e-mail: rkf.susice@dicb.cz