Veřejné představení svatého Hřebu, klášter Milevsko (14. 9.)

Slavnostní nešpory, při nichž byla veřejnosti poprvé představena relikvie sv. Hřebu, se uskutečnily v kostele sv. Jiljí při premonstrátském klášteře v Milevsku. Obřad vedl za přítomnosti českobudějovického biskupa Pavla Posáda, představitelů Jihočeského kraje, archeologů a dalších hostí opat Královské kanonie premonstrátů v Praze na Strahově Daniel Janáček. Hřeb z tzv. Pravého kříže byl nalezen na jaře 2020 při detailním speleologickém a archeologickém zkoumání soustavy dutin v severní zdi lodi kostela sv. Jiljí, které probíhalo v rámci rekonstrukce kláštera. Dvě bohatě zdobené dřevěné schrány, v nichž byl Hřeb uchováván, byly zkoumáním organických částí datovány starší do období přelomu 4. a 5. století, mladší do 14. století. Zda je asi čtyřcentimetrový železný hřeb opatřený křížkem z 21karátového zlata skutečně hřebem, kterým byl Ježíš Kristus přibit na kříž, či zda je dotýkanou kopií, dosud není zřejmé. Relikvie v současné době nemůže být ještě trvale vystavena, účastníci nešpor tak měli zatím ojedinělou možnost svatý Hřeb uctít.

Foto: Martina Řehořová, Člověk a víra

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

Farnost Sušice

Římskokatolická farnost Sušice
Bašta 54
342 01 Sušice
tel.: +420 376 523 368
číslo účtu farnosti: 821 360 329 / 0800
e-mail: rkf.susice@dicb.cz