Ceremoniál Betlémského světla ve Vídni

Po dvouletém odkladu, způsobeném pandemií, se letos opět uskutečnil tradiční ceremoniál rozeslání Betlémského světla a to ve vídeňském kostele Neuottakring, kam ho z Izraele přivezla 12 letá Sarah Noska. Letošními světlonoši byli Bronislav Špaňhel – Chicko a Anna Hustáková – Tkanička.

Foto: Tomáš Cigánek, Člověk a víra

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

Farnost Sušice

Římskokatolická farnost Sušice
Bašta 54
342 01 Sušice
tel.: +420 376 523 368
číslo účtu farnosti: 821 360 329 / 0800
e-mail: rkf.susice@dicb.cz