Mše sv. na poděkování se vzpomínkou na zesnulého papeže Benedikta XVI. v katedrále sv. Víta v Praze

Mši sv. na poděkování za uplynulý rok a s prosbou o požehnání do nového roku sloužil 31. prosince 2022 arcibiskup Jan Graubner. Během bohoslužby se také modlil za zesnulého emeritního papeže Benedikta XVI., který v tento den v dopoledních hodinách zemřel.

Foto: Lucie Horníková, Člověk a víra

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

Farnost Sušice

Římskokatolická farnost Sušice
Bašta 54
342 01 Sušice
tel.: +420 376 523 368
číslo účtu farnosti: 821 360 329 / 0800
e-mail: rkf.susice@dicb.cz