Vikariátní pouť na Svatou Horu

V sobotu 13. května jsme přijeli ze sušickonepomuckého vikariátu do Příbrami třemi autobusy, odtud jsme putovali pěšky i se sochou Panny Marie, Svatohorskými schody k bazilice Nanebevzetí Panny Marie, kde jsme prožili krásný den v Její blízkosti, Bohu díky.

Foto: P. Jaroslaw Zygmunt, Šárka Šmídlová

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

Farnost Sušice

Římskokatolická farnost Sušice
Bašta 54
342 01 Sušice
tel.: +420 376 523 368
číslo účtu farnosti: 821 360 329 / 0800
e-mail: rkf.susice@dicb.cz