Dětská diecézní pouť ve Velešíně

V sobotu 13. 5. doputovalo do Kostela sv. Václava ve Velešíně mnoho malých a mladých poutníků v doprovodu svých kněží, aby se setkali s otcem biskupem Pavlem nejen při společné mši, užili si společný den, prokázali svou rytířskou odvahu a čest, a poznali zajímavosti z místního prostředí. Mladí poutníci si společně plánovali cestu do Lisabonu na setkání s papežem Františkem a také se velice aktivně zapojili do běhu celé pouti, kterou měl na starosti tým v čele s otcem Rafaelem a Danem Turkem.

Foto: Mirka Dolanská a Anežka Kupková, Člověk a víra

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

Farnost Sušice

Římskokatolická farnost Sušice
Bašta 54
342 01 Sušice
tel.: +420 376 523 368
číslo účtu farnosti: 821 360 329 / 0800
e-mail: rkf.susice@dicb.cz