Putování za sv. Františkem začíná | Pouť do Assisi

Ve čtvrtek 25. 5. se vydali naši poutníci na cestu do Assisi. Jsme s nimi ve spojení a díky fotografiím se k nim můžeme připojit.

Foto: Jana Sýkorová, poutníci do Assisi

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

Farnost Sušice

Římskokatolická farnost Sušice
Bašta 54
342 01 Sušice
tel.: +420 376 523 368
číslo účtu farnosti: 821 360 329 / 0800
e-mail: rkf.susice@dicb.cz