Setkání rodin v klášteře

Setkání rodin v klášteře kapucínů v Sušici s besedou o pěstounské péči, neděle 22.listopadu na svátek Ježíše Krista Krále

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

Farnost Sušice

Římskokatolická farnost Sušice
Bašta 54
342 01 Sušice
tel.: +420 376 523 368
číslo účtu farnosti: 821 360 329 / 0800
e-mail: rkf.susice@dicb.cz