Květná neděle
6. neděle postní

Kaple sv. Trojice

Kaple sv. TrojiceKaple má čtvercový půdorys se sedlovou prejzovou stříškou. Valená klenba se štukovým rámcem. Uvnitř jsou po stranách niky. Jedná se o raně barokní stavbu drobného měřítka.

Farnost Sušice

Římskokatolická farnost Sušice
Bašta 54
342 01 Sušice
tel.: +420 376 523 368
číslo účtu farnosti: 821 360 329 / 0800
e-mail: rkf.susice@dicb.cz