sv. Jan Damašský, sv. Barbora
2. neděle adventní

Kaple sv. Trojice

Kaple sv. TrojiceKaple má čtvercový půdorys se sedlovou prejzovou stříškou. Valená klenba se štukovým rámcem. Uvnitř jsou po stranách niky. Jedná se o raně barokní stavbu drobného měřítka.

Farnost Sušice

Římskokatolická farnost Sušice
Bašta 54
342 01 Sušice
tel.: +420 376 523 368
číslo účtu farnosti: 821 360 329 / 0800
e-mail: rkf.susice@dicb.cz