sv. Antonín Maria Klaret
30. neděle v mezidobí

Maurenzen live – Mouřenec live

Karl Suchy sagt: „Maurenzen ist eine Brücke zwischen Bayern und Böhmen. Seit Jahrhunderten treffen sich Tschechen und Deutsche während des Gottesdienstes in dieser Kirche.“ Aufgrund des Coronavirus können wir auf dieser Brücke jetzt nicht zusammenstehen. Aber wir können doch gemeinsam sein! Dank moderner Technik. Sie können den tschechisch-deutschen Gottesdienst in Maurenzen LIVE sehen. Wann? Am Samstag, den 29. Mai ab 14 Uhr HIER!

Jak říká Karl Suchy: „Mouřenec je mostem mezi Bavorskem a Čechami. Po staletí se při bohoslužbě v tomto kostele potkávají Češi a Němci.“ Kvůli koronaviru teď na tomto mostě nemůžeme společně stát. Přesto ale spolu můžeme být. A to díky moderní technologii. Česko-německou bohoslužbu na Mouřenci můžete sledovat v sobotu 29. května od 14 hodin ZDE!

https://www.facebook.com/Mourenec/videos/246002993961023/

Farnost Sušice

Římskokatolická farnost Sušice
Bašta 54
342 01 Sušice
tel.: +420 376 523 368
číslo účtu farnosti: 821 360 329 / 0800
e-mail: rkf.susice@dicb.cz