Květná neděle
6. neděle postní

Prášily − Hůrka − Zhůří

PRÁŠILY - Lokálie r.1786, farnost r.1856, matriky r.1786. Kostel sv.Prokopa, postaven na místě kaple z r.1756, svěcen r.1803. V letech 1940 - 45 spravována z Lince. Po r.1948 se farnost ocitla ve vojenském újezdu, kostel byl odstřelen 10. - 11.1.1979. HŮRKA - Expozitura r.1785, lokálie r.1798, farnost r.1857. Kostel sv.Vincence Ferrerského postaven r.1782 na místě bývalé kaple. R.1820 postavil Jiří Krištof Abele kapli sv.Kříže s hrobkou rodin Abelů a Hafenbrädlů(byl zde též pochován MUDr.Josef Klostermann, otec spisovatele Karla Klostermanna), upravena r.1920. V letech 1940 - 45 byla farnost spravována z Pasova. Po roce 1950 se octla ve vojenském újezdu, postupně jak kostel i obec srovnána se zemí, zůstala pouze kaple sv.Kříže, ale vypleněná a zneuctěná, od r.1997 se postupně opravuje. ZHŮŘÍ - R.1766 založena farnost, matriky od r.1784. Kostel Nejsvětější Trojice postaven r.1762 na místě původní kaple. V letech 1940 - 45 spravována z Pasova. Kostel uzavřen r.1952 a pak spolu s celou vesnicí srovnán se zemí. R.1999 postavena kaplička Nejsvětější Trojice na původním místě kostela. Významná osobnost: PhDr.ThDr.Ignác Březina, na počátku 20.stol, kněz, vlastenec, iniciátor a podporovatel českých menšinových škol, zastánce dřevařů, ať Čechů či Němců proti zvůli panských úředníků.

Farnost Sušice

Římskokatolická farnost Sušice
Bašta 54
342 01 Sušice
tel.: +420 376 523 368
číslo účtu farnosti: 821 360 329 / 0800
e-mail: rkf.susice@dicb.cz