sv. Kajetán, sv. Sixtus II. a druhové
19. neděle v mezidobí

Program na Mouřenci – Noc kostelů 2022

kostel sv. Mořice

18.00 - 19.30 Komentovaná prohlídka s Jankou

19.30 - 21.00 Komentovaná prohlídka s Lukášem

21.00 - 21.50 Zpěvy z Taizé s Lenkou Němečkovou

21.50 - 22.00 Vyzvánění zvonů

22.00 - 23.00 Prohlídka kostnice při svíčkách - s odborným výkladem archeologa

Farnost Sušice

Římskokatolická farnost Sušice
Bašta 54
342 01 Sušice
tel.: +420 376 523 368
číslo účtu farnosti: 821 360 329 / 0800
e-mail: rkf.susice@dicb.cz