sv. Kajetán, sv. Sixtus II. a druhové
19. neděle v mezidobí

Program v Kašperských Horách – Noc kostelů 2022

kostel sv. Markéty

15.00 - 15.30 Komentovaná prohlídka kostela sv. Markéty
• komentovaná prohlídka

15.00 - 21.00 Labyrint
• hra pro děti a dospělé bez omezení věku

15.30 - 16.00 Prohlídka varhan přednáška o hře na tento nástroj
• Pater Jenda Kulhánek Vám předvede fungování varhan, princip hry na tento nástroj

16.30 - 17.20 Mše svatá – kostel sv. Markéty
• mše svatá

17.30 - 18.00 Výstup na zvonici
• výstup pro skupinku 10 lidí. Nutné přihlášení namístě u pořadatelů od 14 hodin. Akce vhodná pro dospělé, tělesně zdatné lidi, Oblečení sportovní, možnost ušpinění.

18.00 - 18.30 Malý večerní koncert
• pěvecký sbor Academia Mariae Sanctae pod vedením sbormistra Jakuba Waldmanna předvede Les Sept Paroles de Notre Seigneur Jésus- Christ od Charles Gounoda

18.30 - 22.00 Večerní ztišení
• kostel otevřen k soukromé meditaci, modlitbě, k tichému pobytu v chrámu, možnost duchovního rozhovoru či svátosti smíření

kostel sv. Mikuláše, u hřbitova

18.00 - 20.00 Kostel otevřen
• kostel otevřen, možnost prohlídky, v kostele je přítomen průvodce

Farnost Sušice

Římskokatolická farnost Sušice
Bašta 54
342 01 Sušice
tel.: +420 376 523 368
číslo účtu farnosti: 821 360 329 / 0800
e-mail: rkf.susice@dicb.cz