Slavnost Nanebevzetí Panny Marie
Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

Program v Kašperských Horách – Noc kostelů 2020

kostel sv. Markéty

14.00 - 14.45 – Komentovaná prohlídka kostela sv. Markéty
14.00 - 18.00 – Kostel sv. Mikuláše otevřen (přítomen průvodce)
14.00 - 18.00 – Poutní kostel Panny Marie Sněžné otevřen (přítomen průvodce)
15.30 - 16.00 – Komentovaná prohlídka kostela sv. Markéty
15.50 - 16.30 – Adorace před Nejsvětější Svátostí Oltářní – kostel sv. Markéty
16.30 - 17.20 – Mše svatá v kostele sv. Markéty

Farnost Sušice

Římskokatolická farnost Sušice
Bašta 54
342 01 Sušice
tel.: +420 376 523 368
číslo účtu farnosti: 821 360 329 / 0800
e-mail: info@farnostsusice.cz