sv. Kajetán, sv. Sixtus II. a druhové
19. neděle v mezidobí

Program v Kolinci – Noc kostelů 2022

kostel sv. Jakuba

18.00 - 18.05 Přivítání zvonem
• přivítání zněním kostelního zvonu

18.05 - 18.15 Slovo na úvod
• přivítání, informace o noci kostelů apod.

18.15 - 18.45 Sbor KOS - hudební představení
• hudební představení kolineckého sboru proložený čtením

18.45 - 19.30 Komentovaná prohlídka kostela i s věží kostela
• komentovaná prohlídka kostela s možností výstupu na věž a prohlídka zvonů

Farnost Sušice

Římskokatolická farnost Sušice
Bašta 54
342 01 Sušice
tel.: +420 376 523 368
číslo účtu farnosti: 821 360 329 / 0800
e-mail: rkf.susice@dicb.cz