Slavnost Nanebevzetí Panny Marie
Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

Program v Sušici – Noc kostelů 2020

děkanský kostel sv. Václava

17.30 – Růženec
18.00 – Mše svatá (komentovaná)
19.00 – Prohlídka kostela, možnost duchovního rozhovoru
20.00 – Koncert – pěvecký spolek Prácheň
           – Svatováclavský chorál
21.00 – Prohlídka kostela, možnost duchovního rozhovoru
22.00 – Zakončení

klášterní kostel sv. Felixe

18.00 – Zničená a zapomenutá místa znovu ožívají v dokumentární barevné fotografii (přednáška + výstava fotografií – Vladimír Černý)
19.00 – Příběh obnovy oltáře Panny Marie Sušické očima restaurátora (přednáška – Jindřich Šlechta)
20.00 – Komentovaná prohlídka kostela s br. Janem OFMCap.
21.00 – Komentovaná prohlídka kostela s br. Petrem OFMCap.
22.00 – Zakončení večera: požehnání městu

kaple Anděla Strážce

17.00 – Koncert – ZUŠ Sušice
17.30 – Sušice za časů morových (přednáška – PhDr. Jan Lhoták, Ph.D.)
18.30 – Prohlídka kaple
20.00 – Zakončení

Plakát Noci kostelů ke stažení zde a také zde.

Farnost Sušice

Římskokatolická farnost Sušice
Bašta 54
342 01 Sušice
tel.: +420 376 523 368
číslo účtu farnosti: 821 360 329 / 0800
e-mail: info@farnostsusice.cz