sv. Justin
čtvrtek 8. týdne v mezidobí

Program v Sušici – Noc kostelů 2022

děkanský kostel sv. Václava

17.30 - 18.00 Adorace

18.00 - 18.50 Mše svatá

19.00 - 21.45 Prohlídka kostela
• ukázka liturgických předmětů, možnost duchovního rozhovoru

21.45 - 22.00 Zakončení
• požehnání městu

klášterní kostel sv. Felixe

17.00 - 18.00 Koncert ZUŠ Sušice

18.00 - 21.45 Ticho jako v kostele
• prohlídka kostela, ztišení, možnost duchovního rozhovoru

21.45 - 22.00 Zakončení
• modlitba za mír

kaple Anděla Strážce

17.00 - Otevření areálu

17.30 - 18.00 Chvály

19.00 - 19.30 Koncert dětského sboru Jitříčko (Hradec Králové)
• koncert v rámci evropského festivalu duchovní hudby

20.00 - 21.00 Ochutnávka mešních vín

21.45 - 22.00 Zakončení
• modlitba za mír

kostel Nanebevzetí Panny Marie

19.00 - 21.00 Prohlídka kostela
• ztišení, možnost zapálení svíčky za zemřelé

21.00 - 22.00 Koncert Academia Maria Sanctae

kaple sv. Rocha

17.00 - 21.00 Program pro děti
• možnost prohlídky kaple

Farnost Sušice

Římskokatolická farnost Sušice
Bašta 54
342 01 Sušice
tel.: +420 376 523 368
číslo účtu farnosti: 821 360 329 / 0800
e-mail: rkf.susice@dicb.cz