sv. Kajetán, sv. Sixtus II. a druhové
19. neděle v mezidobí

Program ve Vatěticích – Noc kostelů 2022

kaple Panny Marie Bolestné

celovečerní program Prohlídka s komentářem
• prohlídka s komentářem

Farnost Sušice

Římskokatolická farnost Sušice
Bašta 54
342 01 Sušice
tel.: +420 376 523 368
číslo účtu farnosti: 821 360 329 / 0800
e-mail: rkf.susice@dicb.cz