Květná neděle
6. neděle postní

Rabí

Kostel sv. Jan Nepomuckého - původně hřbitovní kostel, dnes již farní. Postaven na místě dřívější kapličky r.1785.
Stavba obdélného půdorysu s užším půlkruhovým závěrem, zaoblenými nárožími s pravoúhlou sakristií na jižním boku a oratoří nad ní. S třecha valbová s taškami, prostý sanktusník. Vchod v západním průčelí sestaven z kruhotně použitých a přenesených zbytků pozdně renesančního portálu ( snad ze Žichovic?).
Interiér kostele jma plochostropý, bez trimfálního oblouku.

Hlavní oltář - Mensa zděná, tumovitá. Na mense jsou dva podstavce. Nad nimi obloukovitý pás se stylisovanou rostlinou výzdobou. Retabulum jinak tvořeno mohutně vinutými akantovými motivy proplétanými páskou, které rámují křívější obraz v nástavci. Akantová výzdoba je zelená s meními prvkydekoru pozlacenými. Silně napadené červotočem.
Z oltáře byly v letech 1990 - 1998 zciteny tyto předměty: Socha sv. Norbera s jelenem, socha sv. Linharta s býkem, socha sv. Jana Nepomuckého. Vykraden byl rovněř obsah svatostánku, oltářní obraz kruhového tvaru (předpokládám zobrazoval nejsvětější trojici).

Bylo ukradeno ještě další vybavení kostela a poničeny dveře a zámky. Při posledním vloupání v roce 2008 zloději jen poničili dvoje dveře, ale již nic neodnesli.

Farnost Sušice

Římskokatolická farnost Sušice
Bašta 54
342 01 Sušice
tel.: +420 376 523 368
číslo účtu farnosti: 821 360 329 / 0800
e-mail: rkf.susice@dicb.cz