Posvěcení římské baziliky Panny Marie
čtvrtek 18. týdne v mezidobí

Rozpis bohoslužeb

Nedělní bohoslužby v Sušici a okolí (celkový přehled).

Farnost Sušice

Římskokatolická farnost Sušice
Bašta 54
342 01 Sušice
tel.: +420 376 523 368
číslo účtu farnosti: 821 360 329 / 0800
e-mail: info@farnostsusice.cz