Svátek sv. Tomáše
14. neděle v mezidobí

Sušice

R.1283 zde založena plebánie, děkanství r.1622, matriky od r.1702. Děkanský kostel sv.Václava, původně gotický, založen ve 2.čtvrti 14.stol, vedle starší kaple, která byla pojata do stavby jako sakristie. V letech 1884 - 1885 regotizován. Kostel Nanebezetí Panny Marie(Matky Boží), gotický z konce 14.stol., přestavěn po požáru r.1591. Dnešní podoba je presbytář nedostavěného kostela. Kostel P. Marie Nanebevzaté (Matky Boží) V starší době zasáhly do dějin sušického kraje Augustiniáni od sv. Tomáše v Praze, jimž dovolil roku 1331 král Jan Lucemburský na žádost své manželky Elišky (zemřela již v září 1330), aby se usadili v Sušici. Ale teprve r. 1339 vybudovali si tu klášter s kostelem Nanebevzetí Panny Marie na Horním předměstí a v něm, podle Tomka, setrvali jen do roku 1345. Podle latinského zápisu pro memoria v sušické městské knize, zanikl augustiniánský klášter až za husitských válek. Za Karla IV. roku 1352 založili v Sušici špitál křížovníci s červenou hvězdou a panovník daroval mu četné statky. Kostel sv.Felixe z Cantalicia, kapucínský klášterní kostel a zároveň poutní kostel Panny Marie Bolestné, postaven v letech 1654 - 55, průčelí upraveno v 19.stol. Kaple sv.Andělů Strážných na vrchu Stráži, nad městem, postavena v letech 1682 - 83(vysvěcena 3.srpna 1683). Obklopena ambitem z r.1735, v r.1882 přestavěna pseudorománsky, v r.1935 opět upravena. Významní děkani: Adam Fialka (+1843) a Jan Mottl(+1945). Významný rodák: Klement Václav Petr(1856 - 1901), zakladatel kongregace bratří Nejsvětější Svátosti(Petríni). Významná osobnost: František Ferda (+1991) kněz a lidový léčitel.

Farnost Sušice

Římskokatolická farnost Sušice
Bašta 54
342 01 Sušice
tel.: +420 376 523 368
číslo účtu farnosti: 821 360 329 / 0800
e-mail: rkf.susice@dicb.cz