Květná neděle
6. neděle postní

Sušice

R.1283 zde založena plebánie, děkanství r.1622, matriky od r.1702. Děkanský kostel sv.Václava, původně gotický, založen ve 2.čtvrti 14.stol, vedle starší kaple, která byla pojata do stavby jako sakristie. V letech 1884 - 1885 regotizován. Kostel Nanebezetí Panny Marie(Matky Boží), gotický z konce 14.stol., přestavěn po požáru r.1591. Dnešní podoba je presbytář nedostavěného kostela. Kostel P. Marie Nanebevzaté (Matky Boží) V starší době zasáhly do dějin sušického kraje Augustiniáni od sv. Tomáše v Praze, jimž dovolil roku 1331 král Jan Lucemburský na žádost své manželky Elišky (zemřela již v září 1330), aby se usadili v Sušici. Ale teprve r. 1339 vybudovali si tu klášter s kostelem Nanebevzetí Panny Marie na Horním předměstí a v něm, podle Tomka, setrvali jen do roku 1345. Podle latinského zápisu pro memoria v sušické městské knize, zanikl augustiniánský klášter až za husitských válek. Za Karla IV. roku 1352 založili v Sušici špitál křížovníci s červenou hvězdou a panovník daroval mu četné statky. Kostel sv.Felixe z Cantalicia, kapucínský klášterní kostel a zároveň poutní kostel Panny Marie Bolestné, postaven v letech 1654 - 55, průčelí upraveno v 19.stol. Kaple sv.Andělů Strážných na vrchu Stráži, nad městem, postavena v letech 1682 - 83(vysvěcena 3.srpna 1683). Obklopena ambitem z r.1735, v r.1882 přestavěna pseudorománsky, v r.1935 opět upravena. Významní děkani: Adam Fialka (+1843) a Jan Mottl(+1945). Významný rodák: Klement Václav Petr(1856 - 1901), zakladatel kongregace bratří Nejsvětější Svátosti(Petríni). Významná osobnost: František Ferda (+1991) kněz a lidový léčitel.

Farnost Sušice

Římskokatolická farnost Sušice
Bašta 54
342 01 Sušice
tel.: +420 376 523 368
číslo účtu farnosti: 821 360 329 / 0800
e-mail: rkf.susice@dicb.cz