Květná neděle
6. neděle postní

Svojšice

Plebánie r.1366, později často administrována ze Sušice a z Petrovic, r.1713 farnost obnovena, matriky od r.1689. Kostel sv.Jana Křtitele, raně gotický ze 3.čtvrtiny 13.stol., s barokními přestavbami z 1.pol.18.stol., opraven r.1787, jižní kaple sv.Barbory přistavěna r.1706.

Farnost Sušice

Římskokatolická farnost Sušice
Bašta 54
342 01 Sušice
tel.: +420 376 523 368
číslo účtu farnosti: 821 360 329 / 0800
e-mail: rkf.susice@dicb.cz