sv. Lydie
úterý 18. týdne v mezidobí

Večerní požehnání

neděle 11. dubna 2021

MODLITBA
Bože, ty o velikonocích vždy znovu oživuješ víru svého lidu; prosíme tě: opatruj a upevňuj v nás, cos nám daroval, ať všichni stále hlouběji chápeme, co to pro nás znamená, že jsme byli obmyti křtem, znovuzrozeni z Ducha a vykoupeni krví tvého Syna. Neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.

Pán s vámi.
R. I s tebou.
Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý.
R. Amen.

Korunka k Božímu milosrdenství – P. Vojtěch Kodet, Th.D. O.Carm

sobota 10. dubna 2021

pátek 9. dubna 2021

čtvrtek 8. dubna 2021

HYMNUS
Pojďte, sluhové pokorní, ať vaše rty i nitra zní
chválami jména Božího, hodnými Nejsvětějšího.
Toť doba, kdy národem svým rozsudkem nespravedlivým
náš Soudce na smrt vydaný pněl za nás ukřižovaný.
My s láskou, již mu dlužíme, a v bázni, které plni jsme,
proti všem svodům, jimiž nás napadá svůdce zas a zas.
Vzývejme Boha jednoho, v Trojici Vládce mocného,
Otce i Syna – Krále s ním společně s Duchem přesvatým. Amen.

MODLITBA
Bože, ty shromažďuješ ve své Církvi lidi ze všech národů, aby společně vyznávali tvé jméno; dej, ať všechny, kdo jsou pokřtěni, spojuje upřímná víra a tvořivá láska. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.

Pán s vámi.
R. I s tebou.
Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý.
R. Amen.

více v archivu večerních požehnání

Farnost Sušice

Římskokatolická farnost Sušice
Bašta 54
342 01 Sušice
tel.: +420 376 523 368
číslo účtu farnosti: 821 360 329 / 0800
e-mail: info@farnostsusice.cz