sv. Robert
středa 9. týdne v mezidobí

Výuka náboženství - 2. + 3. ročník

24. května 2020
výukový list ve formátu PDF

23. dubna 2020
výukový list ve formátu PDF

2. dubna 2020
výukový list ve formátu PDF

Farnost Sušice

Římskokatolická farnost Sušice
Bašta 54
342 01 Sušice
tel.: +420 376 523 368
číslo účtu farnosti: 821 360 329 / 0800
e-mail: rkf.susice@dicb.cz