sv. Frumencius
úterý 30. týdne v mezidobí

ŽIVÝ RŮŽENEC V SUŠICI

Denní modlitba

Nebeský Otče, kladu před tebe celý dnešní den. Přináším ti v něm své modlitby, práce, radosti i utrpení ve spojení s Ježíšem Kristem, který ve mši svaté neustále zpřítomňuje oběť sebe samého za záchranu světa.
Duch Svatý, který jej vedl, kéž je i mým průvodcem a vyzbrojí mě silou pro svědectví o tvé lásce. To vše přináším jako svou nepatrnou oběť spolu s Pannou Marií, Matkou našeho Pána a Matkou Církve, zvláště na úmysly, které nám předkládá Svatý otec a naši biskupové pro tento měsíc:

1. Evangelizační úmysl: ...          2. Národní úmysl: ...          3. Farní úmysl: ...

Úmysly Apoštolátu modlitby na rok 2020

ŘÍJEN

Evangelizační úmysl: Misijní poslání laiků v církvi – Modleme se, aby laici, zejména ženy, v síle svého křtu měli větší podíl na odpovědnosti v církevních institucích.

Národní úmysl: Za misie – ať je na přímluvu sv. Jana Nepomuka Neumanna s nadšením podporujeme, šíříme radost evangelia a pomáháme potřebným.

Farní: O Boží požehnání pro zdárné dokončení oprav.

LISTOPAD

Evangelizační úmysl: Oblast umělé inteligence – Modleme se, aby pokrok v oblasti robotiky a umělé inteligence byl vždy ve službách člověka.

Národní úmysl: Za kostelníky, ministranty, akolyty, lektory a farní radu – ať pod ochranou sv. Jana Nepomuckého každý naplno slouží na svém místě v církvi.

Farní: Za naše zemřelé.

PROSINEC

Evangelizační úmysl: Život modlitby – Modleme se, aby náš osobní vztah s Ježíšem Kristem byl živen slovem Božím a životem modlitby.

Národní úmysl: Za nenarozené, nechtěné a zneužívané děti – ať na přímluvu sv. Ludmily každého přijímáme s vděčností a úctou k Bohu za dar života.

Farní: Na poděkování za Boží pomoc a požehnání v roce 2020.

1. Růže růžencová – sv. Václava
2. Růže růžencová – Panny Marie
3. Růže růžencová – Andělů Strážných
4. Růže růžencová – sv. Felixe

Farnost Sušice

Římskokatolická farnost Sušice
Bašta 54
342 01 Sušice
tel.: +420 376 523 368
číslo účtu farnosti: 821 360 329 / 0800
e-mail: info@farnostsusice.cz