sv. Maxmilián Kolbe
pátek 19. týdne v mezidobí

ŽIVÝ RŮŽENEC V SUŠICI

Denní modlitba

Nebeský Otče, kladu před tebe celý dnešní den. Přináším ti v něm své modlitby, práce, radosti i utrpení ve spojení s Ježíšem Kristem, který ve mši svaté neustále zpřítomňuje oběť sebe samého za záchranu světa.
Duch Svatý, který jej vedl, kéž je i mým průvodcem a vyzbrojí mě silou pro svědectví o tvé lásce. To vše přináším jako svou nepatrnou oběť spolu s Pannou Marií, Matkou našeho Pána a Matkou Církve, zvláště na úmysly, které nám předkládá Svatý otec a naši biskupové pro tento měsíc:

1. Evangelizační úmysl: ...      2. Národní úmysl: ...      3. Farní úmysl: ...

Úmysly Apoštolátu modlitby na rok 2020

ČERVENEC

Evangelizační úmysl: Naše rodiny – Modleme se, aby rodiny dnešní doby byly doprovázeny s láskou, úctou a radou.

Národní úmysl: Za rozpadající se rodiny a manžele v krizi – ať na přímluvu sv. Zdislavy vzájemnou láskou, úctou a věrností najdou cestu k sobě i k Bohu.

Farní: O Boží požehnání a ochranu na čas prázdnin.

SRPEN

Evangelizační úmysl: Svět moře – Modleme se za všechny, kteří pracují a žijí u moře: námořníky, rybáře a jejich rodiny.

Národní úmysl: Za ochranu přírody, požehnanou úrodu a dostatek vody – ať se na přímluvu sv. Prokopa staráme o vše svěřené moudře a s vděčností vůči Bohu.

Farní: Za Boží požehnání pro všechny opravy ve farnostech.

ZÁŘÍ

Evangelizační úmysl: Úcta ke zdrojům planety – Modleme se, aby zdroje naší planety nebyly drancovány, ale sdíleny spravedlivě a ohleduplně.

Národní úmysl: Za nezávislost veřejnoprávních médií – ať pod ochranou sv. Václava politici hájí pravdu, spravedlnost a dobro všech.

Farní: Za uspořádání katecheze. Za nové ochotné služebníky a služebnice pro aktivity farnosti.

1. Růže růžencová – sv. Václava
2. Růže růžencová – Panny Marie
3. Růže růžencová – Andělů Strážných
4. Růže růžencová – sv. Felixe

Farnost Sušice

Římskokatolická farnost Sušice
Bašta 54
342 01 Sušice
tel.: +420 376 523 368
číslo účtu farnosti: 821 360 329 / 0800
e-mail: info@farnostsusice.cz