V sobotu 6. ledna 2024 se na náměstí Svobody v Sušici konala tradiční akce Příchod Tří králů.Program začal v 16 hodin a přilákal mnoho návštěvníků, kteří si chtěli užít konec vánoční atmosféry a podpořit dobrou věc. Mezi hosty akce byl také ředitel Charity Sušice Ing. Ján Vištiak, který poděkoval všem za organizaci a průběh akce. Následně vyzval veřejnost k štědrosti a solidaritě s lidmi v nouzi, kteří s nadějí čekají na pomoc. Na jeho slova navázal jeden ze zastupitelů města Sušice Jan Janda. Jako poslední si pro všechny přítomné připravil vlídná slova i farář R. D. ThLic. Jarosław Zygmunt. Nechybělo ani tradiční vystoupení pěveckého sboru Svatobor Sušice. Právě za jejich doprovodu dorazili na náměstí i Tři králové, přijeli na koních z jezdecké stáje Legacy Buršice a přinesli malému Ježíškovi do Betléma dary. Za podporu akce děkujeme městu Sušice a všem, kteří se na jejím průběhu podíleli. Dík patří i panu Karlu Potužákovi za občerstvení a Dětskému domovu Kašperské Hory za pomoc koledníků. O moderování akce se postaral skvělý Jaromír Hlaváč, kterému také patří náš dík.

Celá událost je neodmyslitelně spjata s Tříkrálovou sbírkou, je tedy i oslavou sounáležitosti, empatie a „velkého srdce“ mezi námi.

A co o průběhu a o samotné Tříkrálové sbírce říká její koordinátorka pro naši oblast, Mgr. Hana Frenzlová? „Průběh Tříkrálové sbírky koordinuji za Charitu Sušice druhým rokem. Přestože se koleduje jen během prvních 14 dní v lednu, přípravy probíhají dlouho dopředu. Zaměstnávají pracovníky Charity, farnosti, úřady, školy a dobrovolníky. Tímto bych všem ráda poděkovala za vlídnou spolupráci.

Tato největší celorepubliková charitní událost začíná s příchodem nového roku. Je pro mě a mé kolegy symbolem solidarity a štědrosti mezi lidmi.

Těší mě, že je tradice koledování vnímána veřejností pozitivně, jako milý zvyk spojený s koncem vánočního času.

Jako sociální pracovnice následně vidím, jak výnos ze sbírky putuje přímo k potřebným. Za tuto možnost jsem velmi vděčná a zároveň je to mojí velkou motivací, abych

se v příštích letech do sbírky opět zapojila.“

V současné chvíli je letošní Tříkrálová sbírka za námi. Její slavnostní zakončení proběhlo na Mouřenci, kde se organizace akce ujal pan Milota, kterému patří náš velký dík! Stejně jako všem vystupujícím a návštěvníkům.

Už teď víme, že se v Sušici a blízkém okolí během Tříkrálové sbírky vybralo přes 600.000 Kč. To je na přepočet opět velké množství dobra, které bude pomáhat. O přesných příkladech pomoci vás budeme informovat během celého roku. Ještě jednou velice děkujeme všem dobrovolníkům, kteří se do Tříkrálové sbírky zapojili, a samozřejmě i dárcům, kteří plnili naše kasičky.

Charita Sušice

 

obrazek_whatsapp_2024-01-08_v_19-07-43_6ad59884obrazek_whatsapp_2024-01-08_v_19-16-14_e57ab450