Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB SUŠICE, KAŠPERSKÉ HORY, BUDĚTICE, PETROVICE U SUŠICE, HARTMANICE
od 3. 12. do 10. 12. 2023 - 49. týden

Den Liturgická slavnost Hodina Bohoslužba
NE
3. 12.
1. NEDĚLE ADVENTNÍ 07:30 farní kostel sv. Václava (Sušice): Mše sv. se žehnáním adventních věnců (R. D. ThLic. Jaroslaw Zygmunt)
09:00 farní kostel sv. Václava (Sušice): Po mši sv. setkání se sv. Mikulášem s nadílkou pro děti
Mše sv. se žehnáním adventních věnců (R. D. ThLic. Jaroslaw Zygmunt)
09:30 farní kostel sv. Markéty Kašperské Hory:    (P. Jan Kulhánek)
09:30 farní kostel sv. Petra a Pavla Budětice: - (P. Mgr. Jan Ev. Vladimír Hladík, OFMCap.)
10:00 farní kostel sv. Václava (Sušice): setkání se sv. Mikulášem po mši sv. s nadílkou pro děti
10:30 farní kostel sv. Petra a Pavla Petrovice: - (R. D. ThLic. Jaroslaw Zygmunt)
11:30 farní kostel sv. Kateřiny (Hartmanice):    (P. Jan Kulhánek)
12:00 kostel sv. Jana Křtitele Svojšice: - (P. Mgr. Jan Ev. Vladimír Hladík, OFMCap.)
14:00 Kostel sv. Mořice na Mouřenci: Mše sv. se žehnáním adventních věnců (P. Jan Kulhánek)
18:00 klášterní kostel sv. Felixe Sušice: Mše sv. se žehnáním adventních věnců (Mgr. Petr Petřivalský, OFMCap.)
PO
4. 12.
pondělí 1. adventního týdne 08:00 klášterní kostel sv. Felixe Sušice: -
ÚT
5. 12.
úterý 1. adventního týdne 17:15 farní kostel sv. Václava (Sušice): -
18:00 farní kostel sv. Václava (Sušice): -
ST
6. 12.
sv. Mikuláše, biskupa 13:00 nemocniční kaple sv. Anežky Sušice: - (P. Mgr. Jan Ev. Vladimír Hladík, OFMCap.)
18:00 farní kostel sv. Václava (Sušice): -
ČT
7. 12.
památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve 18:00 farní kostel sv. Václava (Sušice): -

8. 12.
SLAVNOST PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU 08:00 klášterní kostel sv. Felixe Sušice: -
15:50 farní kostel sv. Markéty Kašperské Hory:    (P. Jan Kulhánek)
16:00 farní kostel sv. Petra a Pavla Petrovice: -
16:30 farní kostel sv. Markéty Kašperské Hory:    (P. Jan Kulhánek)
18:00 farní kostel sv. Václava (Sušice): -
SO
9. 12.
sobota 1. adventního týdne 07:00 farní kostel sv. Markéty Kašperské Hory:   Mše svatá při svíčkách se zpěvy Rorátů (P. Jan Kulhánek)
08:00 klášterní kostel sv. Felixe Sušice: - (P. Mgr. Jan Ev. Vladimír Hladík, OFMCap.)
15:00 kostel sv. Filipa a Jakuba, Dlouhá Ves: - (P. Jan Kulhánek)
15:00 kostel sv. Petra a Pavla Albrechtice: - (Václav Pikeš)
18:00 farní kostel sv. Václava (Sušice): Hudebně doprovází sušická kytarovka (R. D. ThLic. Jaroslaw Zygmunt)
19:00 klášterní kostel sv. Felixe Sušice: -
NE
10. 12.
2. NEDĚLE ADVENTNÍ 07:30 farní kostel sv. Václava (Sušice): - (P. Jan Kulhánek)
09:00 farní kostel sv. Václava (Sušice): - (R. D. ThLic. Jaroslaw Zygmunt)
09:30 farní kostel sv. Petra a Pavla Budětice: - (P. Mgr. Jan Ev. Vladimír Hladík, OFMCap.)
09:30 kostel sv. Mikuláše Kašperské Hory:     poutní mše svatá v kostele sv. Mikuláše (P. Jan Kulhánek)
10:30 farní kostel sv. Petra a Pavla Petrovice: - (R. D. ThLic. Jaroslaw Zygmunt)
11:30 farní kostel sv. Kateřiny (Hartmanice):    (P. Jan Kulhánek)
12:00 kostel sv. Jana Křtitele Svojšice: - (R. D. ThLic. Jaroslaw Zygmunt)
18:00 klášterní kostel sv. Felixe Sušice: - (P. Mgr. Jan Ev. Vladimír Hladík, OFMCap.)

FARNÍ HLÁŠENÍ – 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

  • Setkání se svatým Mikulášem; v neděli 3. 12. se mohou děti těšit na setkání se svatým Mikulášem s nadílkou hned po mši sv. pro rodiny s dětmi, která začíná v 9.00 h v děkanském kostele.
  • Na první neděli adventní (3. 12.) bude žehnání adventních věnců při všech bohoslužbách. Další možností je využít žehnání věnců s možností zakoupit si jej na Mouřenci od 14.00 h.
  • Vyšlo NOVÉ prosincové číslo Farního listu. Číslo naleznete ve vašich kostelích a také na webu www.farnostsusice.cz.
  • Adventní duchovní obnova. Každý adventní čtvrtek v děkanském kostele, začínáme 7. 12. 2023. Více na plakátech.
  • Staročeské roráty v Kašperských Horách každou adventní sobotu; první 9. 12. v 7.00 h ráno v kostele sv. Markéty.
  • Poutní slavnost v kostele sv. Mikuláše bude příští neděli 10. 12. v obvyklý čas 9.30 h; děti se mohou těšit na překvapení.
  • Adopce na dálku. Dnes první neděli adventní zároveň bude zahájena farní sbírka pro naše čtyři děti z Adopce na dálku, která potrvá do slavnosti Zjevení Páně. Kasičky v podobě králů najdete v kostele.

 

PŘIPRAVUJEME:

  • Adventní duchovní obnova. Každý adventní čtvrtek v děkanském kostele. Více na plakátech.
  • Staročeské roráty v Kašperských Horách budou vždy v 7.00 h ráno v kostele sv. Markéty (adventní soboty 9., 16. a 23. 12.).