Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB SUŠICE, KAŠPERSKÉ HORY, BUDĚTICE, PETROVICE U SUŠICE, HARTMANICE
od 26. 5. do 2. 6. 2024 - 22. týden

Den Liturgická slavnost Hodina Bohoslužba
NE
26. 5.
SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE 07:30 farní kostel sv. Václava (Sušice): Slavnost Nejsvětější Trojice (P. Mgr. Jan Ev. Vladimír Hladík, OFMCap.)
09:00 farní kostel sv. Václava (Sušice): Slavnost Nejsvětější Trojice
Mše sv. pro rodiny s dětmi (R. D. ThLic. Jaroslaw Zygmunt)
09:30 farní kostel sv. Markéty Kašperské Hory:      (P. Jan Kulhánek)
09:30 farní kostel sv. Petra a Pavla Budětice: Slavnost Nejsvětější Trojice (P. Mgr. Jan Ev. Vladimír Hladík, OFMCap.)
10:30 farní kostel sv. Petra a Pavla Petrovice: Slavnost Nejsvětější Trojice (Mgr. Petr Petřivalský, OFMCap.)
11:30 farní kostel sv. Kateřiny (Hartmanice): mše spojená se křtem a 1. sv. přijímáním (P. Jan Kulhánek)
14:00 Kochánov: - (R. D. ThLic. Jaroslaw Zygmunt)
14:00 Kochánov: Poutní mše sv. (R. D. ThLic. Jaroslaw Zygmunt)
18:00 kostel Nanebevzetí Panny Marie Sušice: Slavnost Nejsvětější Trojice (Mgr. Petr Petřivalský, OFMCap.)
PO
27. 5.
sv. Augustina z Canterbury, biskupa 08:00 kostel Nanebevzetí Panny Marie Sušice: -
ÚT
28. 5.
úterý 8. týdne v mezidobí 17:15 farní kostel sv. Václava (Sušice): -
18:00 farní kostel sv. Václava (Sušice): -
20:00 Fara Kašperské Hory: Lectio Divina Rozjímání na nedělními biblickými texty metodou Lectio Divina na faře v Kašperských Horách (P. Jan Kulhánek)
ST
29. 5.
sv. Pavla VI., papeže 13:00 nemocniční kaple sv. Anežky Sušice: -
18:00 farní kostel sv. Václava (Sušice): -
ČT
30. 5.
SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ 18:00 kaple sv. Andělů Strážných Sušice: Slavnost Těla a Krve Páně

31. 5.
svátek Navštívení Panny Marie 08:00 kostel Nanebevzetí Panny Marie Sušice: -
15:50 farní kostel sv. Markéty Kašperské Hory:      Májová pobožnost (P. Jan Kulhánek)
16:00 farní kostel sv. Petra a Pavla Petrovice: -
16:30 farní kostel sv. Markéty Kašperské Hory:   Bohoslužba slova
18:00 farní kostel sv. Václava (Sušice): -
SO
1. 6.
památka sv. Justina, mučedníka 08:00 kostel Nanebevzetí Panny Marie Sušice: -
15:00 kostel sv. Filipa a Jakuba, Dlouhá Ves: -
17:00 kostel sv. Jana Nepomuckého Rábí: (s nedělní platností) ( volná intence )
19:00 kostel Nanebevzetí Panny Marie Sušice: -
NE
2. 6.
9. neděle v mezidobí 07:30 farní kostel sv. Václava (Sušice): -
09:00 farní kostel sv. Václava (Sušice): Mše sv. pro rodiny s dětmi
Liturgii doprovodí chválová skupina Chevra
09:30 farní kostel sv. Markéty Kašperské Hory:     (P. Jan Kulhánek)
09:30 farní kostel sv. Petra a Pavla Budětice: -
10:30 farní kostel sv. Petra a Pavla Petrovice: -
12:00 kostel sv. Jana Křtitele Svojšice: -
18:00 kostel Nanebevzetí Panny Marie Sušice: -

FARNÍ HLÁŠENÍ – SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

 • V kapli Panny Marie Lurdské na Kochánově bude poutní mše svatá 26. 5. v 14.00 h. Není mše sv. v Svojšicích.
 • Na Dny Sušice 25.–26. 5. bude otevřen Andělíček 14.00–16.00 h. Pravidelně od června zde bude čtvrteční mše svatá v 18.00 h; v neděli zpřístupněn 14.00–16.00 h.
 • Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ bude ve čtvrtek 30. 5. Mše svatá na Andělíčku v 18.00 h s průvodem ke čtyřem oltářům. Oltáře připravují skupiny farníků. Vezměte s sebou upletené věnečky a pro děti košíčky s kvítky.
 • Na Cappuccino jste zváni v sobotu po ranní mši sv. do kláštera, budeme rádi za drobné občerstvení.
 • Otevření nového střediska Charity ve Strašíně bude v sobotu 1. 6. od 14.30 h v budově bývalé školy.
 • Vikariátní modlitební zastavení v Strašíně 1. 6. – 16.30 h – růženec, 17.00 h – mše sv. s biskupem Vlastimilem a doprovodem chrámového sboru ze Sušice. Zveme ke společné modlitbě. Není večerní mše sv. v Sušici ani Albrechticích.
 • V neděli 2. 6. bude poutní mše svatá v Odolenově od 12.00 h v kapli P. Marie Pomocné. Není mše sv. v Svojšicích.
 • Poutní česko-německá mše svatá na Dobré Vodě bude v neděli 2. 6. od 14.00 h; není mše svatá v Hartmanicích!
 • Farní pouť do Říma v roku modlitby před svatým rokem. 26. 5. – 1. 6. 2024. Budeme na vás pamatovat v modlitbě, zároveň o ni prosíme i vás.

 

PŘIPRAVUJEME:

 • Májové pobožnosti budou:
  • v kostele nanebevzetí PM vždy po ranní mši sv. a v neděli od 17.30 h.
  • ve farním kostele po večerní mši sv.
 • Noc kostelů v našich farnostech bude v pátek 7. 6. Podrobnosti na plakátech.
 • První svaté přijímání dětí v Sušici bude příští neděli 9. 6. při mši svaté v 9.00 h.
 • Mše svaté v kapličkách kolem Sušice. Mše svaté ve čtvrtek v 18.00 h – 6. 6. Dobršín, 20. 6. Chmelná, 27. 6. Podmokly v 17.00 h, 27. 6. Volšovy.
 • Farní odpoledne bude v neděli 23. 6. od 15.00 h, na farní zahradě v Sušici. Je to čas pro děti na zakončení školního roku.
 • Mše sv. s poděkováním za uplynulý školní rok, bude ve čtvrtek 27. 6. v 18.00 h na Andělíčku a požehnáním na prázdniny. Děti mohou, jako poděkování, přinést kytičku, kterou ponesou v obětním průvodu.

POŘAD BOHOSLUŽEB I V APLIKACI
FARNOST DO KAPSY