Květná neděle
6. neděle postní

Budětice

Kostel sv. Petra a Pavla v Buděticích byl postaven v letech 1240 – 1250. Jeho pozdně románské prvky nasvědčují tomu, že se v počáteční fázi jednalo o kostel vlastnický, tribunový, který byl v majetku prvních vladyků – drtitelů Budějic.

Kostel je veden jako kulturní památka ČR.

Farnost Sušice

Římskokatolická farnost Sušice
Bašta 54
342 01 Sušice
tel.: +420 376 523 368
číslo účtu farnosti: 821 360 329 / 0800
e-mail: rkf.susice@dicb.cz